Wordt Nederland weer gezonder?

Een paar decennia geleden stond Nederland wereldwijd in de top drie van meest gezonde landen. Inmiddels zijn we afgezakt naar de 30e plaats. Blijkbaar slagen we er relatief minder goed in om vermijdbare sterfte terug te dringen. Als de huidige trend zich echter doorzet, zal in 2040 62 procent van de Nederlandse volwassenen overgewicht hebben. Overgewicht, lichamelijke inactiviteit en hoge bloeddruk brengen aanzienlijke kosten met zich mee.

 

 

Aan ziekten als gevolg van overgewicht werd 1,6 miljard euro uitgegeven (2,2% van de totale zorg uitgaven). Het meeste geld werd uitgegeven aan hart- en vaatziekten, gevolgd door diabetes en klachten en aandoeningen aan het bewegingsstelsel. Aan ziekten als direct gevolg van inactiviteit werd 1,3 miljard euro uitgegeven (1,8% van de totale uitgaven). Het gaat hier vooral om diabetes, hart- en vaatziekten en beroerte. Aan hoge bloeddruk werd 2,2 miljard euro uitgegeven (3% van de totale zorgkosten) en deze kosten zijn vooral toe te wijzen aan hart- en vaatziekten en beroerte. Naast de financiële nadelen kosten de leefstijl gerelateerde ziekten natuurlijk met name leef kwaliteit.

 

We hebben een flinke slag te slaan. Op gebied van voeding en beweging zijn we de afgelopen 50 jaar niet optimaal geïnformeerd, deze video geeft hierover een sterke mening;

Wie maakt Nederland weer gezonder? Dat zal vanuit overheid, bedrijven, zorg, onderwijs en vanuit sport- en fitness moeten komen. Wellicht kunnen wij een steentje bijdragen door zoveel als mogelijk mensen een Leefstijl Switch te laten kiezen.

 

Leefstijl Switch bij Sporting Oldenzaal

 

Wil je sporten en bewegen en werken aan een gezondere leefstijl als je overgewicht of obesitas hebt? Sporting is door Fitvak! gecertificeerd en richt zich ook speciaal op overgewicht en obesitas. Wij gaan stapje verder dan de reguliere programma’s en we zijn optimaal ingericht om mensen met een specifiek gezondsheidsprobleem effectief en intensief te begeleiden en te trainen.

 

Dit doen we door jouw leefstijl te veranderen, je te leren hoe om te gaan met gezond en ongezond eten en natuurlijk hoe je moet bewegen. Samen werken we naar jouw ideale doel met gegarandeerd succes. Meerdere gingen je voor. En ja, ook jij kunt het! Check deze link voor meer informatie!

 

Bronnen: 

 

Kennisagenda Preventie: https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Translationeel_Onderzoek/Kennisagenda_preventie__online_versie_.pdf

 

KvZ-Notitie 2012-2: Zorgkosten van ongezond gedrag